You are currently viewing Smarta hjälpmedel är inte fel

Smarta hjälpmedel är inte fel

Det jag tycker är bra är att det har uppmärksammats mer och mer detta att det finns ganska många av oss som har adhd. Förr så var barn med denna diagnos bara ouppfostrade, bråkstakar som var obstinata och sattes i specialklass. Det var innan man visste att det fanns något som hette adhd. Nu när det är en bevisad funktionsnedsättning så har vi kommit en bra bit på väg, men än är det lång väg att vandra. Inte alla vet vad det innebär med adhd, och det är ofta i skolan det fallerar så att säga. Det är samma sak med BUP, som ofta är den instans man har kontakt med som barn och ungdom. De kan sätta diagnos, men sedan har de inte så mycket hjälp mer än kanske skriva ut medicin.

Stöd i vardagen

Det kanske inte finns direkta rehab produkter för personer med adhd, men det har börjat komma andra sorters bra saker som fungerar för personer med koncentrationssvårigheter. Många gånger kan man ju ha svårt att sitta still, som i ett klassrum. Man stör sina klasskamrater för att man trummar med fingrar, klickar med pennan eller gör andra saker. Nu finns det företag som tagit fram saker som man kan pilla på i tysthet, som ökar koncentrationen. Det är bra! Bara skolorna ser fördelarna med och låter barnen använda dem så! Annars är det ju svårt att få den effekten man eftersträvar.