ADHD, det står för attention deficit hyperactivity disorder och det är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. När en person har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning även förkortat NPF så innebär det att hjärnan, den fungerar på lite annorlunda sätt inom vissa områden, om man jämför med andra. Det är en funktionsnedsättning som är medfödd och NPF är ett gemensamt namn för olika diagnoser. Utöver ADHD ingår även add, autismspektrumtillstånd med flera andra. ADHD är inte lika för alla, utan alla som har det, upplever det olika, även om det många gånger finns saker som de har gemensamt. Ofta är det så att en person med ADHD lätt kan bli oroliga eller störa om det är allt för livligt kring dem. Det är inte heller ovanligt att personer med denna diagnos, har väldigt många tankar och idéer i huvudet på en och samma gång. ADHD är en funktionsnedsättning, ingen sjukdom.

Vad innebär ADHD?

ADHD är som sagt olika för olika personer. En del upplever bara vissa delar av det som ses som ”typiskt” för diagnosen. Den som känner igen sig i dessa saker, har troligen ADHD:

  • Det är svårt att koncentrera sig länge på något, särskilt om man inte är intresserad
  • Det är svårt och jobbigt att komma igång med saker och man tröttnar fort på saker man har börjat med
  • Det är ibland svårt att sitta stilla och man känner en rastlöshet. Ibland tvärtom att man är helt slut och orkar inte göra något alls
  • Man är ofta impulsiv och gör saker direkt utan att tänka efter

När man har ADHD är det även vanligt att man glömmer bort saker, man tappar bort saker. Ofta har man många tankar i huvudet på en och samma gång. Det är också svårt att följa instruktioner. Personer med diagnosen har även svårt för att passa tider, att orka vara fysiskt aktiv länge och tycker vissa rörelser är svåra. Man kan även känna sig nedstämd, orolig och ha svårt att sova. Det är även att man kan uppleva det jobbigt att läsa eller skriva. Dock brukar personer med ADHD ha lätt för att komma på smarta idéer!

ADHD hos barn/ungdomar respektive vuxna

När det kommer till barn och ungdomar med ADHD så har de ofta stora svårigheter i olika situationer. De blir även snabbare trötta och utmattade än andra barn i samma ålder. Det eftersom det går åt mer energi för barn och ungdomar att göra vissa saker, mot vad det gör för de utan en diagnos. Över tid brukar symptomen förändras från att vara överaktiv i förskoleålder till att ha svårt att sitta stilla i låg-och mellanstadiet och att i högstadiet mest ha problem med att planera och ta ansvar. I vuxen ålder så kvarstår ofta uppmärksamhetssvårigheter. Vuxna med ADHD kan ha svårt att göra saker de inte känner sig motiverade att göra. Det som minskar är överaktiviteten och impulsiviteten.

Hur får man reda på om man har ADHD?

Att ta reda på huruvida man har ADHD eller inte, görs inte enkelt via ett test, utan det görs via en noggrann utredning. Denna utredning innebär att du, föräldrar och skolpersonal får svara på frågor om dig. Är du vuxen är det du och de i din närhet som frågas ut. Du kommer även få göra tester och uppgifter samt träffa både läkare och psykolog.

Läs inlägget om smarta hjälpmedel när man har ADHD