You are currently viewing Medicin eller inte medicin?

Medicin eller inte medicin?

När man har diagnosen adhd så kan man få välja att medicinera mot detta eller välja att låta bli. Det finns idag flera olika sorters mediciner, men de flesta är till för att man ska få en ökad koncentration. I Socialstyrelsens riktlinjer så finns det bland annat med att man bör medicinera som en behandlingsmetod för adhd. Alla följer dock inte dessa riktlinjer och det är inte heller ett måste. Bland de vanligaste medicinerna för adhd finns ritalin, medikinet och concerta. Vissa landsting väljer att inte erbjuda medicin till vuxna, om de inte redan påbörjat medicinering i yngre ålder. Känner du att du behöver ha den hjälpen så är det så klart att du ska välja att ta medicin.

Vad fungerar bäst?

Eftersom adhd ser ut och fungerar olika för olika personer, så är det ju så att hjälper medicin en av dem, så kanske den andra inte alls får samma resultat. Många gånger kan medicinen hjälpa till att öka koncentrationen, få en att fokusera, klara av att organisera. Sedan finns det de som bara upplever biverkningar, som minskad aptit, ångest, håglöshet och att man inte känner sig som sig själv. Valet att ta medicin ska vara upp till var och en. Själv tar jag inga mediciner, eftersom jag för det mesta går vardagen att fungera ändå. Detta då jag upplevde just att jag inte kunde äta normalt samt kände mig avtrubbad av att medicinera. Jag föredrar att känna mig som mig själv, hela tiden, oavsett brister!