You are currently viewing Rutiner är viktigt

Rutiner är viktigt

När man har adhd, oavsett om man är vuxen eller barn, så är det bra med rutiner. För många är det ett måste och blir det ett hack eller något oväntat som sker, så blir man ofta frustrerad och kan inte ta in det. Det blir som en låsning. Rutiner och scheman kan även vara bra att ha, för att komma ihåg att göra vissa saker och för att få en bra struktur i sin vardag. Eftersom man ofta är tankspridd, så är det inte lätt att på egen hand alltid komma ihåg saker som att duscha, äta frukost och så vidare. Det är ju nackdelen med oss med adhd, att vi glömmer bort, eller inte orkar göra vardagliga saker som andra gör utan att tänka på det.

Smarta verktyg som hjälper

Jag har sett att det finns verktyg på nätet där man kan skapa olika scheman, så att man får in rutiner som ska göras. Dessa kan man använda hemma. Även skolan bör se till att göra olika scheman för barn med adhd, inte bara ha de vanliga scheman som alla har. Ofta är det ju så att barn med denna diagnos har svårt att sitta still längre stunder, då är det bra att de får schemalagda pauser till exempel. Personal i skolor bör även få bättre utbildning i vad det innebär att ha ett barn med adhd i klassen, så att de lättare kan hjälpa honom eller henne. Jag har sett allt för många barn, som inte fått den hjälp de behöver i skolan. Barnfamilj.nu är en hemsida vi varmt kan rekommendera, dom säljer mängder med smarta hjälpmedel som gör vardagen lättare.

Läs även om smarta hjälpmedel här