Ett par lätta
INSTRUKTIONER

Några saker
DU KAN PRATA OM

  • Vad skulle du vilja berätta om du kunde träffa dig själv för fem år sen?
  • Hur du fick beskedet och hur det kändes
  • Hur det var att växa upp med ADHD
  • Hur du hanterade skolan och din tid där